top of page

Dyddiadau Dyddiadur

Wales Synod Cymru: Diary Dates/Dyddiadau 2023-24


2023


September/Medi

16/09/2023

Synod – Representative Session/Sesiwn Cynrychiolwyr (Newtown Drenewydd)


October/Hydref

2/10/2023 (9.00am)

Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Zoom)

11/10/2023 (2.30pm)

Synod Safeguarding Group/ Grŵp Diogelu (Zoom)

14/10/2023 (9.00am)

Synod Policy Committee/ Pwyllgor Polisi (Zoom)

17/10/2023 (7.00pm)

(7.00pm) Synod Schemes & Grants C’tee/ Pwyllgor Cynlluniau a Grantiau (Zoom)

19/10/2023 - 20/10/2023

Methodist Council /Y Cyngor Methodistaidd


November/Tachweed

6/11/2023 - 9/11/2023

Stationing Matching/ Cydweddu’r Sefydliadau 1

21/11/2023

(11.00am) Superintendents & SLT/TA (Llandrindod)

22/11/2023

(3.00pm) Superintendents & SLT/TA (Llandrindod)

23/11/2023

 MEL Review Group/ Grŵp Adolygu CED


December/Rhagfyr

4/12/2023 - 5/12/2023

Stationing Matching/ Cydweddu’r Sefydliadau 2

11/12/2023

(9.00am) Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Zoom)


2024


January/Ionawr

3/1/2024 - 4/1/2024

Initial Stationing/ Sefydlu Cychwynnol

10/1/2024

 Stationing Matching/ Cydweddu’r Sefydliadau 3

23/1/2024 - 25/1/2024

Synod Retreat/Encil

29/1/2024 - 30/1/2024

Methodist Council/ Y Cyngor Methodistaidd

29/1/2024

(9.00am) Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Zoom)


February/Chwefror

10/2/2024

(9.00am) Synod Policy Committee/ Pwyllgor Polisi (Zoom)

29/2/2024

(7.00pm) Synod Schemes & Grants C’tee/ Pwyllgor Cynlluniau a Grantiau (Zoom)


March/Mawrth

6/3/2024

Probationers Committee/ Pwyllgor Gweindogion ar Brawf

13/3/2024 - 15/3/2024

Methodist Council/ y Cyngor Methodistaidd

14/3/2024

MEL Review Group/ Grŵp Adolygu CED

20/3/2024

(11.00am – 3.00pm) Presbyteral Synod Gweinidogion (Abergavenny/ Y Fenni)

20/3/2024

(9.00am) Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Zoom)

31/3/2024

Easter Sunday/ Sul y Pasg


April/Ebrill

18/4/2024

(2.30pm) Synod Safeguarding Group / Grŵp Diogelu (Zoom)


May/Mai

4/5/2024 onwards

Stationing briefings/ Briffio ar gyfer Sefydlu (Zoom)

11/4/2024 - 12/4/2024

Visit of President and Vice President of Conference/

Ymweliad Llywydd ac Is-lywydd y Gynhadledd

22/5/2024

(5.00pm) Synod Charitable Trust/Ymddiriedolaeth Elusennol

24/5/2024                   

Wesley Day service/ Gwasanaeth Dydd Wesley


June/Mehefin

3/6/2024

MEL Review Group/ Grŵp Adolygu CED

5/6/2024

(10.30am) Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Office)

22/6/2024

(9.00am) Synod Policy Committee/ Pwyllgor Polisi (Zoom)

29/6/2024 - 3/7/2024

Methodist Conference/ Y Gynhadledd Fethodistaidd (Leeds)


Synods 2023-24


2024

14 September / Medi

(10.00am – 4.00pm) Synod – Representative Session/Sesiwn Cynrychiolwyr Newtown/ Drenewydd)


2024

19 March/Mawrth

(11.00am – 3.00pm) Presbyteral Synod Gweinidogion (Abergavenny/ Y Fenni)

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page