top of page
Perspective shot of the Flinstshire Bridge from the road. The sun is setting and there are pylons in the background

Cylchdaith Bwcle a Glannau Dyfrdwy (2/7)

Arolygydd

Y Parchedig Phillip Poole

Ebost y Gylchdaith

bdcircuit@outlook.com

 

Gwefan y Gylchdaith

www.buckleydeesidecircuit.co.uk

Disgrifiad

Lleolir Cylchdaith Bwcle a Glannau Dyfrdwy yn y wlad hyfryd ger y ffin ac mae’n gwasanaethu pedair tref a nifer o bentrefi. O fewn cyrraedd rhwydd i’r ardal y mae dinasoedd Caer a Manceinion ac nid ydym yn bell chwaith o harddwch Eryri a thraethau gwych arfordir y Gogledd.

bottom of page