top of page

Cysylltu

Swyddfa’r Synod

Os ydych yn dymuno cysylltu ag unrhyw un yn Synod Cymru Wales, mae’r manylion i’w cael ar y tudalennau hyn neu gallwch ysgrifennu, e-bostio neu ffonio’r swyddfa:

 

Mrs Wendy Barwise

Cynorthwyydd Personol y Cadeiryddion a Swyddog Gweinyddol y Synod

Swyddfa Synod Cymru Wales

Eglwys Fethodistaidd Cyncoed

Cilgant Westminster

Caerdydd

CF23 6SE

Mae Swyddfa’r Syn yn agored fel rheol o 9.30am i 12.30pm, dydd Llun i ddydd Iau

a gellir ffonio’r swyddfa ar y rhif

Ffôn 029 2076 1515 (opsiwn 1)

Ebost office@methodistwales.org.uk

Diogelu

Os oes gennych unrhyw bryder ynghylch Diogelu, cysylltwch â

 

Rhian Evans-Hill

Swyddog Diogelu’r Synod

Ffôn 07722 045453

Ebost dso.safeguarding@methodistwales.org.uk

bottom of page