top of page
Lighthouse and Eastuary at Burry Port

Cylchdaith Fethodistaidd De Orllewin Cymru (2/20)

Arolygydd

Y Parchedig Geoffrey Hays

geoffreyhays1@gmail.com

Wefan

www.swwalesmethodists.org.uk/

Facebook

link

Disgrifiad

Mae deuddeg eglwys amrywiol yng Nghylchdaith Fethodistaidd De Orllewin Cymru, a leolir yn harddwch Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Mae’r gylchdaith hon yn ymestyn o Lanelli i Aberdaugleddau. Rydym yn gwneud llawer o waith yn lleol gyda phobl ifanc, o blant bach iawn i’r rhai yn eu harddegau, yn ogystal ag edrych i mewn i ffyrdd newydd o fynegi’r Eglwys mewn man lle nad oes capel fel y cyfryw.

bottom of page