top of page

Pobl

Mae llawer o bobl yn gwasanaethu’r bobl Fethodistaidd yng Nghymru ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl aelodau ffyddlon, cyflogedig a gwirfoddol, sy’n gweithio’n ddiflino er mwyn hyrwyddo gwaith teyrnas Dduw yn ein plith.

Mae’r swyddogion a ganlyn yn gwasanaethu Synod Cymru Wales a gallwch gysylltu’n uniongyrchol â ni trwy glicio ar un o’r botymau isod.

bottom of page