top of page
Penarth Pier, Vale of Glamorgan

Cylchdaith Fethodistaidd y Bro Morgannwg (2/27)

Disgrifiad

Grŵp o 7 eglwys Fethodistaidd ydym ni, yma ym Mro Morgannwg.

Mae Cylchdaith Bro Morgannwg yn rhan ddeheuol yr hen Sir Forgannwg, i’r gorllewin o Gaerdydd ac i’r dwyrain o Ben-y-bont ar Ogwr. Mae pedair o’n saith eglwys yn Eco Eglwysi.


Mae chwech o’n saith eglwys wedi’u cofrestru ar gyfer priodasau pawb.

Mae gennym gapeli yn:


Yr Eglwys sy’n Uno, Y Barri, Y Glannau.
www.thebridgebetween.org.uk/about-the-centre/partners/the-uniting-church/
https://www.facebook.com/Barry.Waterfront


Hope Church, Llangatwg.

www.facebook.com/hopechurchcadoxton
https://www.cadoxton.org.uk/


Eglwys Fethodistaidd St David's, Colcot


Eglwys Fethodistaidd St. John’s Ynys y Barri
          

Eglwys Fethodistaidd Dinas Powys.

Eglwys Fethodistaidd Penarth.

https://www.facebook.com/groups/557946887743464
https://www.penarthmethodistchurch.com/

a Saint Athan, The Gathering Place.

https://www.facebook.com/thegatheringplacestathan

bottom of page