top of page

Diogelu

Mae’r Eglwys Fethodistaidd wedi ymrwymo i wneud diogelu yn rhan hanfodol o’i bywyd a’i gweinidogaeth. Dyma’r modd y mae’r Eglwys yn mynd ati i hyrwyddo diogelwch ar gyfer pawb.

 

Byddwn ni’n:

  • gofalu am les plant, pobl ifanc ac oedolion

  • ymdrechu i sicrhau na fydd neb yn cael ei gam-drin

  • ceisio amddiffyn ac ymateb yn dda i bobl a gafodd eu cam-drin.

Os oes gennych unrhyw bryder ynghylch Diogelu, cysylltwch â

 

Rhian Evans-Hill

Swyddog Diogelu’r Synod

Ffôn 07722 045453

Ebost dso.safeguarding@methodistwales.org.uk

bottom of page