top of page

Ieuenctid

Momentwm

‘Momentwm yw tîm ieuenctid Synod Cymru Wales. Ein nod yw gwasanaethu ein pobl ifanc, rhwng 8 a 18 oed, o fewn yr Eglwys Fethodistaidd.

Rydym hefyd yn ymdrechu i gefnogi ein Gweithwyr Plant ac Ieuenctid yn y Dalaith.

Mae Momentwm yn cynnal gweithgareddau i roi cyfle i’n pobl ifanc o bob cwr o Gymru ddod at ei gilydd er mwyn meddwl am Dduw a gwaith yr Eglwys, a bod yn rhan o rywbeth mwy na dim ond eu capeli a’u cylchdeithiau eu hunain.

 

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ac yn cyfeirio pobl at wahanol adnoddau a nawdd, gan roi gwybod am ddigwyddiadau o fewn y Cyfundeb fel 3Generate.'

bottom of page