top of page

Cadeiryddion a Thimau

Cadeiryddion y Synod

Parch Andrew Charlesworth a Parch Dr Jennie Hurd yw cyd-Gadeiryddion Wales Synod Cymru.

Dechreuodd Andrew ei rôl ym mis Medi 2023 ar ôl dechrau ei Weinidogaeth yng Nghylchdaith Coventry a Nuneaton, yna symudodd i Gylchdaith Gogledd-ddwyrain Nottingham fel Uwcharolygydd lle cafodd ei benodi hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd y Cylch.

Mae Jennie wedi bod yn Gadeirydd Synod Cymru ers 2013, wedi gwasanaethu cyn hynny yng Nghylchdeithiau Nuneaton and Atherstone, Y Glannau, a Dudley and Netherton.

Mae’n bosib cysylltu â’r ddau Gadeirydd drwy Weinyddydd y Synod yn Swyddfa’r Synod.

Y Cadeiryddion yn gweithio gyda nifer o gydweithwyr sydd gyda’i gilydd yn ffurfio Tîm Arweinyddiaeth y Synod (TAS) ac sydd yn cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd yn Swyddfa’r Synod.

Rev Dr Jennie Hurd.jpg

Parch Dr Jennie Hurd

Rev Andrew Charleworth.jpg

Parch Andrew Charlesworth

Synod Leadership Team

Cadeiryddion y Synod

Parch Dr Jennifer Hurd

01691 830926

Cadeiryddion y Synod

Parch Andrew Charlesworth

029 2076 1515

Cadeiryddion Cynorthwyol y Synod

Parch Chris Gray (Gogledd)

01492 584376

Cadeiryddion Cynorthwyol y Synod

Parch Cathy Gale (De)

029 2062 8705

Ysgrifennydd y Synod

Parch Janet Park

01492 596006

Ysgrifennydd Cynorthwyol y Synod

Mrs Ffion Rowlinson

07554 958723

Trysorydd y Synod

Mr Chris Randall

 07757 035065

Swyddog Eiddo’r Synod

Mr. Martin Lougher

 01633 892076

Cydlynydd y Rhwydwaith Dysgu

Mrs Delyth Davies

07799 902576

Cynrychiolydd Lleyg Sefydlu

Dr. Alun Hughes

029 2076 6528

Ysgrifennydd Cynlluniau a Grantiau

Ms Gill Peace

029 20612425

bottom of page