top of page
The iconic stepping stones across River Ogmore to Ogmore Castle

Cylchdaith Fethodistaidd Ardal Unedig Pen-y-bont ar Ogwr (2/6)

Gweinidogion

 

Arolygydd a Chyd-gadeirydd yr Ardal

Y Parchedig Richard B Gillion

01656 773654 / 0891283687

rbgillion@gmail.com

Cyd-gadeirydd yr Ardal

Y Parchedig Martin Spain

01437 741430 / 07719 945766 

martin.spain.urcwales@urc.org.uk

Y Parchedig Paula Rose Parish

07716118791  paularoseparish@outlook.com

Disgrifiad

Mae Ardal Unedig Pen-y-bont ar Ogwr yn grŵp o saith eglwys leol. Mae tair ohonynt (Porthcawl, Pen-y-bont a Chwmogwr) yn eglwysi unedig rhwng yr Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig (EDU/URC). Mae’r pedair arall (Cefn Cribwr, Tondu, Brynna a Gilfach Goch) yn eglwysi Methodistaidd.

 

Gelwir Ardal Unedig Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd yng Nghrist i rymuso ac ysbrydoli pobl i addoli Duw ac i gyhoeddi’r Efengyl mewn gair a gweithred.

bottom of page